Logo

59-220 Legnica, ul. E. Orzeszkowej 42/2
tel.: 609 050 145

 
Logo

Operat szacunkowy to dokument sporządzany w formie pisemnej przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego.

Sporządzenie operatu szacunkowego jest konieczne lub może być przydatne przy:

  • sprzedaży lub zakupie nieruchomości,
  • zabezpieczeniu kredytu hipotecznego,
  • ustalaniu opłat planistycznych związanych z ustanowieniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • przy użytkowaniu wieczystym między innymi  przy wykupie na własność,
  • określaniu wysokości podatku od nieruchomości,
  • odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości,
  • przy podziale spadku,
  • odszkodowania za służebności np. przesyłu.