Logo

59-220 Legnica, ul. E. Orzeszkowej 42/2
tel.: 609 050 145

 
Logo

Będąc rzeczoznawcą majątkowym, specjalistą z zakresu szacowania nieruchomości wyceniam grunty, domy, mieszkania oraz nieruchomości rolne - uprawy i gospodarstwa rolne. Stawiam na profesjonalizm, wykonując swój zawód zawsze kieruję się zasadą bezstronności i przepisami prawa.

Posiadam obszerną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z rynkiem nieruchomości, doradzam w zakresie:

 • przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, przygotowuję ogłoszenia zwracające uwagę potencjalnego nabywcy,
 • reprezentuję strony (kupujący, sprzedający) w procesie kupna - sprzedaży nieruchomości, pomagam skompletować niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego, oraz sprawdzam wiarygodność stron biorących udział w transakcji,
 • zabezpieczam pewność rozliczeń kontrahentów umowy kupna - sprzedaży,
 • pomagam określić wartość rynkową nieruchomości  w oparciu o znajomość i dokładną analizę lokalnego rynku,
 • przygotowuję analizy poziomu cen nieruchomości w wybranych segmentach rynku, oraz trendów na rynku nieruchomości,
 • sporządzam operaty szacunkowe dla różnych celów np. zabezpieczenia kredytów, wniesienia nieruchomości a portem do przedsiębiorstwa, opisu i oszacowania w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzam  opinie i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.
Współpracując z radcą prawnym świadczymy usługi w zakresie:

 • reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych np. w sprawie ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, etc.
 • zajmujemy się doradztwem oraz reprezentacją klienta przed sądem w sprawach związanych z odszkodowaniem za wywłaszczone nieruchomości lub ich części np. pod drogi, a także w związku ze spadkiem wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego, naliczeniem opłat adiacenckich,  a także z utratą lub ograniczeniem prawa do nieruchomości,
 • badamy oraz bierzemy udział w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości (wpisy i sprostowania treści ksiąg wieczystych, postępowania podziałowe, zniesienia współwłasności, postępowania spadkowe dot. nieruchomości),
 • współpracujemy z profesjonalnymi kancelariami notarialnymi i komornikami sądowymi.
Cennik:

 • wybór właściwego podejścia, oraz metody i techniki wyceny z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami należy wyłącznie do rzeczoznawcy majątkowego, chyba że wynika on wyraźnie z przepisów prawa,
 • ceny ustalamy indywidualnie w zależności od nakładu pracy i czasu potrzebnego na wnikliwą analizę dokumentów.