Logo

59-220 Legnica, ul. E. Orzeszkowej 42/2
tel.: 609 050 145

 
Logo

Jestem doradcą rynku nieruchomości. Ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Przez wiele lat związana byłam z obrotem nieruchomościami oraz szeroko pojętym doradztwem w tej dziedzinie. Posiadam uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości. Wykonuję operaty szacunkowe mieszkań jako prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, domów, działek niezabudowanych, oraz nieruchomości rolnych na terenie dolnego śląska.

Doradzam w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży, zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, przygotowuję ogłoszenia zwracające uwagę potencjalnego nabywcy.

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Powinien pracować określając wartość nieruchomości:

 • Zgodnie z przepisami prawa,
 • Zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej,
 • Z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu,
 • W sposób obiektywny i niezależny.
Można odmówić wykonania wyceny w warunkach zagrażających jego obiektywizmowi (konflikt, niedozwolone naciski, itp.).

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

 1. uprawniony i zobowiązany do prowadzenia działalności zawodowej na podstawie przepisów prawa i standardów zawodowych.
 2. ma prawo do określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, a w szczególności:
  1. dotyczy to wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części składowych, bez względu na rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności.
  2. Oprócz wyceny nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego, rzeczoznawca ma prawo do określania innych praw do nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych.
  3. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość szkód lub nakładów dotyczących nieruchomości, a także ich części składowych.